Երգի պետական թատրոնում

Այսօր մենք գնացել ենք <<Չար թե բարի>> վերնագրով ներկայացում դիտելու՝ երգի պետական թատրոնում, երեխաների տոնի կապակցությամբ։Այդ թատրոնը մյուզիք էր և համարյա ամբողջը երգում էին։Այդ շորերի տակ հայտնի երգչուհիներ էին։Իմ կարծիքով, եթե ավելի քիչ երգեին, թատրոնը ավելի լավ կլիներ։Ինձ ամենաշատը դուր էին եկել մինիոնները նաև մեր դասարանի փոքրիկներից Վաչեն ու թադեն, որոնք մասնակցեցին ներկայացմանը։

Реклама

31.05.2018

Այսօր մենք գնացել ենք ագարակ և ձի քշել։Մենք քիչ բան ենք արել, դրա համար ես կարճ կգրեմ։Այնտեղ ձի քշելու համար հազար դրամ էր պետք, բայց ընտրությանը անվճար էր։Մենք ձիուն կերակրել ենք, մի քիչ խնամել ենք և մի քանի րոպե քշել։

Մայրենի 25.05.2018

 

Բայ-մաքրել, սրբել, վազել, խնդրել, փռել, ծիծաղել, գրել, նկարել, կարդալ։

Գոյական-եղնիկ, սեղան, դուռ, գայլ, մուկ, մարդ, աղբ, դեմք, մկնիկ, նկար։

Ածական-հոգնած, գեղեցիկ, բարձրահասակ, խելացի, արագ, բախտավոր, հիմար, մաքրասեր, անբախտ, ճարպիկ։

Պարզ-

Բարդ-գրչատուփ, ծաղկազարդ, ծաղկաման, գրատախտակ, խաղամոլ,

Ածանցավոր-Մկնիկ, խոզուկ, Երանուհի, թագուհի, եղնիկ,

English

May 21-25

Դաս 1

put – put
find – found

tell – told
say – said

Էջ 138, “Minny’s visit to town”, կարդալ, բանավոր թարգմանել։ Դուրս գրել անցյալով բառերը, կազմել 3 նախադասություն։ Դարձնել հարցական, տալ դրական կամ բացասական պատասխան։

She said her I have not food. Did she said her?  Yes, she did.

He lived in a town. Did he lived in a town? Yes he did.

Օր՝. came

He came home late yesterday.

Did he come home late yesterday?

No, he didn’t.

Yes, he did.

 

Դաս 2

Կազմեք 5 հարց “Minny’s visit to town” տեքստի վերաբերյալ։

Սովորեք պատմել տեքստը։

24.05.2018

Բանավոր հաշվարկ: Քննարկումներ:

Թեմա՝ Խառը խնդիրներ: Կրկնություն:

Առաջադրանք 1.

Ո՞ր թիվն է համապատասխանում 145 հար․+ 78 տ․կարգային գումարելիների գումարին։

14500+780=15280

Ո՞ր թիվն է համապատասխանում 45 հար․+ 5 տ․կարգային գումարելիների գումարին։

4500+50=4550

Ո՞ր թիվն է համապատասխանում  16 հազ․+ 34 տ․կարգային գումարելիների գումարին։

16000+340=16340

Առաջադրանք 2.

Հաշվիր 4200։(241-a:8)+479 արտահայտության արժեքը` իմնալով, որ a=328:

Առաջադրանք 3.

Քառակուսու մակերեսը 16 քառակուսի սանտիմետր է: Գտի՛ր քառակուսու կողմը։

4 սմ

Քառակուսու մակերեսը 25 քառակուսի դեցիմետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։

5 դմ

Քառակուսու մակերեսը 9 քառակուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։

3 մ

Առաջադրանք 4.

5կմ 7մ 3սմ-ն արտահայտիր սանտիմետրերով։
15կմ 4մ 2դմ-ն արտահայտիր դեցիմետրերով։
24կմ 8մ 3մմ-ն արտահայտիր միլիմետրերով։

Առաջադրանք 5.

 Բալը գտնվում է բաժակի մեջ: Տեղափոխել լուցկու երկու հատիկ այնպես, որ բալը հայտնվի բաժակից դուրս:

24.05.15

Առաջադրանք՝

1.Ստուգի՛ր՝ տրված բառաշարքերի բոլո՞ր բառերն են ճիշտ գրված, և սխալներն
ուղղի՛ր:
Ա.Դարբին, երբ, լիրբ, հարբել, նուրբ, որբ, սուրբ, սրբել, ուրբաթ, փրփուր, երփներանգ:
Բ. Խաբել, խաբեբա, շաբաթ, համբերել, համբուրել, համբույր, շամփուր, ճամփա:
Գ. Աղբյուր, եղբայր, ողբալ, աղբանոց, թուղթ:

Ա. Թարգմանել, կարգ, մարգարիտ, պարգև, արքա, քրքջալ, թարգմանություն, մարգարե:
Բ. Կարագ, թագավոր, ծագում, հոգի, ճրագ, օգնել, հագնել, սգավոր, նորոգել, մուգ,
(կապույտ) ավագ:

Ա. Արդար, դրդել, զվարթ, արդյոք, որդի, արդյոք, բրդել, կարդալ, երդում, արդյունք,
արթնանալ, վաղորդյան, շքերթ, օրիորդ :
Բ. Ընդամենը, խնդիր, շանթահարել, ընդունել, կենդանի, ընդհանուր, դադար, օդանցք,
անօթևան, բացօթյա:

23.05.18

23.05.18
1.Ավարտի՛ր դասարանում կիսատ թողած բառային աշխատանքը։
2.Անհրաժիշտության դեպքում գրի՛ր մեծատառով.
Հեռուստատեսության աշտարակը գտնվում է Նորքում: Այնտեղից երևում է Աշտարակ
Քաղաքը, ուր ապրում է իմ մորաքրոջ աղջիկը՝ համեստը: Նա շատ գեղեցիկ ու համեստ աղջիկ է:
3.Նախադասություններում տեղադրիր համապատասխան բառը.
ա. Դա շատ ծանր ձմեռ էր, որ մենք անցկացրեցինք:
բ. Պապս ստիպված պետք է ձմեռեր Աշնակ գյուղում;
գ. Այդպիսի ցուրտ ձմեռներ շատ կգան ու կգնան:
/ձմեռներ, ձմեռեր, ձմեռ էր/